Home خانه

معرفی تیم فوتیال زرغون شهر

اعضای تیم فوتیال زرغون شهر

Zarghun Shar Teme 5A 380امروز تورلمنت فوتبال درقریه دهنو بود. تيم فوتبال زرغون شهر توانست تیم پنج قلعه را دو یک شکست داد. گول ها از طرف نصیراحمد واسه زده شد.

تصاویری از تیم فوتیال زرغون شهر

Flower 380

  

Zarghun Shar Teme 2 380

فاینل یکی از تورنمنت های برگذارشده درجریان اعطای جوایز به تیم اول دوم وسوم.

Zarghun Shar Teme 3 380

تیم سفید پوشان پنج قلعه قریه دهنو

Zarghun Shar Teme 4 380

 اعضای تیم فوتبال زرغون شهر

Zarghun Shar Teme 5A 380

Zarghun Shar Teme 380

تورلمنت فوتبال درقریه زرغون شهر برگزارگردیده فردا قرعه کشی میشود هرتیم آزادانه اشتراک کرده میتواند شماره تماس 0767781486. 0773287678 به این شماره هابه تماس شوید. تورلمنت ازطرف تيم فوتبال زرغون شهر برگزار گردیده.