Home خانه

استاد سيد رسول شهيد

سید اسماعیل:

ustad said rasul a 200 استاد سيدرسول آغا شهيد از چهره هاي جاويدان جنبش پيروزمند كشور بخون خفته افغانستان عزيزماست، او چون ستاره درخشان ومهرتابناك درعنفوان جوانى دل ظلمتها را شكافت وبا پيكاربى آمان ومبارزات پيگيرخود پردهاى سياه را در همه نورديد و نه تنها چون سپاهى جانباز بلكه بصفت الگوى بارز و پيشتاز مبارزه با إيمان راسخ وعزم خلل نا پذير شهامت كم نظير و با قلب و انديشه سرشار منحيث يك ترجمان واقعى مردم مسلمان افغانستان عزيز بپأ خاسته و به مبارزه آغاز كرد، وتا آنگاه رزميد  مردانه وار در پاي هدف اسلامى أش قربان شد.

 

 او هدفمند در مبارزه  ثبات وپايمردى در طول حيات  ٤٢ساله اش همگنان به همه اصل ونسلها عملاً نشان داد و تا واپسين لحظات زندگى ثابت قدم واستوار درين راه گام برداشت واندكترين ترديد و لو براى يك لحظه هم در راه كه انتخاب كرده بود به دل وانديشه اش راه نداد وبا پايمردى واستقامت مشتهاى كره گرده اش را به پوزه ودهان ياوه سرايان مكتب كثيف ماكسيزم وارد آورد و آنها را در برابر نطقهاى آتشين خويش بزانو در آورد، شهادت اش ضياعيست بس بزرگ و جبران نا پذير.

  استاد شهيد در بهار ١٣٢٨هـ ش دو روز پس از مرگ پدر بزرگوارش مرحوم سيد سردار آغا وجود زينت بخش محيط فاميلى اش گرديد و در آغوش مادر مهربان اش بى بى آمنه با بهره ورى استعداد فوق العاده آموزش هاى اوليه دينى را طى كرد، والده بزرگوارش با آنكه كدام فرزند ديگر نداشت تربيت او چون يگانه فرزند همت گماشت در نخستين سالهاى صباوتش او را به تعليم ضروريات دينى نزد عاليترين علمأ آن زمان مولوى صاحب عبدالستار و مولوى صاحب الخالق كه از دوستان نزديك پدر مرحوم اش بود مصروف ساخت و دوره ابتدايه را از مكتب ابتدايه ولسوالى محمد آغه لوگر به درجه عالى فراغ و شامل ليسه عالى ابن سينا كابل گرديد.

   در سال ١٣٤٧هـ ش در چوكات تشكيلات وزارت معارف در ليسه  عالى كلنگار ولايت لوگر شروع به تدريس در مضامين مختلف كرد بعد از مدت كوتاه ازليسه كلنگار به ليسه سيدآباد ولايت وردگ تبديل گرديد مدت نگذشته بود بحيث سرمعلم ليسه معرفى گرديد در ليسه ولسوالى محمد آغه مصروف وظيفه مقدس معلمي بود كه موفق به أخذ چانس تحصيلات عالي به كشور هندوستان گرديد، ودر سال ١٣٥٠هـ ش شامل پوهنتون دهلي نو در رشته تاريخ وسياست (political sience) شد.

بعد از سپرى نمودن دوره ليسانس مصروف تحصيلات عالى دوره ماسترى بود كه انقلاب اسلامى به سرپرستى پوهاند غلام محمد در پوهنتون كابل آغاز به فعاليت نموده بودند بدون اينكه به نفس خود وقت داده راهى كابل شد عهد اسلامى بسته براى جمع آورى فرزندان راستين وطن خويش دوباره عازم هند گرديد و انجمن را تشكيل داد كه بنام انجمن إسلامي محصلين افغان در هند اعلان تشكيل نمودند كه استاد شهيد بحيث ريس انجمن فعاليت مينمودند هفته نامه و ماه نامه داشتند (طلوع، آزادى،غزأ) راه پيمايها را عليه حكومت دست نشانده ماركسيزم براه انداخت بعدا در سال ١٣٥٧هـ ش با جمعيت اسلامى تحت سرپرستى استاد ربانى در پشاور پاكستان شروع به فعاليت هاى فرهنگى نمود، و بصفت همكار و بعدا بحيث مدير جريده مجاهد و همكار دايمى مجله ميثاق خون فعا ليت كرد ودر تشكيلات اتحاد أسلامى افغانستان تحت رهبرى استاد عبدالرب رسول سياف آمر آژانسها مقرر گرديد و مضامين سياسى و فرهنگى را بعنوان فرياد جهاد و مردم مسلمان افغانستان در روزنامه هاي خارجي روزنامه جمهوري إسلامي چاپ ايران روزنامه Dawnچاپ مديا پاكستان مجله Times چاپ آمريكا Gulf چاپ ممالك عربى به نشر ميرساند در تشكيلات حكومت موقت ريس عمومي راديو وتلوزيون بود ودر روزنامه صبح پيروزى فعاليت هم مينمود مضامين تاريخي ، سياسي و ترجمه هاي مضامين انگليسى رابه چاپ ميرساند بدون شك لحظه آرام نگرفته جريده رآه اسلام كه زبانزد عام وخاص بود به چاپ ميرساند استاد شهيد كه مردى آبديده در سياست و مبارزه بود و فعاليتها مثمر را براي دست يأبى به يك هدف مشترك إسلامي افغانها داشت فعاليتاهاي منسجم ساختن مجاهدين را در جبهات داغ شروع كرد وموفق به تشكيل شوراى سر تا سرى در لوگر شد كه از طرف مجاهدين استقبال شد و منحيث ريس شورامجاهدين لوگر (همه أحزاب إسلامي ) از طرف مجاهدين تعين شد.

صف مجاهدين بدون شك داراً شخصيت هاي توانا،جرأتمند بود مگر اين يك ستاره درخشان و بي حمتأ بود ، معرفي اين فرزند مظلوم تنها در معرفى شخصيت راه و انديشه او خلاصه نميشود بيان كامل پهلوها وزواياى گوناكون شخصيت و أبعاد مختلف تفكر و مكتب استاد شهيد با آرائه تصور واقعى و راستين إز راه و انديشه او مهم ترين و دشوار ترين كار در فراروى دوستان وياران  آن زايد دلاور عزيز است ، براي شناختن يك انسان مصمم وعملگرا ، هميشه رفتار كار عملي او ميعار و ملاك قضاوت و معرفت قرار ميگرد ام قدرت تصميم ويژگي عملگرايي آغا صاحب از صلابت و صولت چهره ظاهري او نيز قابل درك و شناخت بود، ارزيابي و تحليل دقيق و عالمانه از رآه وانديشه آن شهيد سعيد و بزرگ جهت پژوهش و دريافت كمبود ها و اشتباهات در مسير مبارزه و عمل ، بخشي ديگر إز وجيبه و رسالت دوستان و ياران او شمرده ميشود ، از استاد شهيد ٣٦ جلد كتاب و صدها مقاله بجا مانده هميشه يك آرزو داشت ميگفت( انقلاب مسلحانه ملت به يك انقلاب عمق فكري نيز ضرورت دارد ،اين دو انقلاب را از هم جداً نپنداريد چه در غير آن شكست خواهيم خورد يك انقلاب فرهنگي كه بتواند ريشه استعمار را از بيخ كنده و فرهنگ اصيل اسلامي را جانشين آن سازد) استاد شهيد سفرهاي به نمايندگي از مجاهدين به كشور هاي آمريكا ، استريالا ، اروپا و ممالك عربي هم داشته كه استاد عبدالله گل در سر گذشت نامه اش هم از معصوميت آغا صاحب بيان نموده . بلآخره دشمن صفاك و بزدل قصابان خونخوار خود را راهي پلان شوم خود را پياده نمودن در جوف قرآن عظيم الشان ماين تبيعه نموده روز نوروز اول  حمل ١٣٧٠ هـ ش مطابق پنجم رمضان ١٤١٣هـ ق بعد از ادإ نماز عصر حين تلاوت كلام الله مجيد بشهادت ميرساند روح أش شاد وياد أش گرامي باد.

سید اسماعیل